top of page

รีวิวจากผู้ใช้จริง

Tri-HERBOSOME Concentrate Serum

Testimonial Nalanya Herb
ตัวอย่างจากลูกค้าจริง
เมื่อใช้เซรั่มต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 14 วัน 
ผลลัพธ์จากการใช้ Nalanya Herb

ก่อนใช้

ปัญหาฝ้า

หลังใช้

ผลลัพธ์

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล*

คุณปุ๊ก สมาพร ชูกิจ
พิธีกร ผู้ประกาศข่าวช่อง 3

ตัวอย่างจากลูกค้าจริง
เมื่อใช้เซรั่มต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 1 เดือนครึ่ง 

ก่อนใช้

หลังใช้

ก่อนใช้เซรั่ม Nalanya Herbs
หลังใช้เซรั่ม Nalanya Herbs
ก่อนใช้เซรั่ม Nalanya Herbs
หลังใช้เซรั่ม Nalanya Herbs

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล*

เบญจมาลัญช์ ทิพย์ขันทอง  (ทราย)
ผู้ประกาศข่าวช่อง 3 

acne.PNG
IMG_7899.HEIC
IMG_9531.HEIC
ตัวอย่างจากผู้ใช้จริง
เมื่อใช้เซรั่มต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 2 เดือน

*ผลลัพธ์ขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละบุคคล*

ก่อนใช้

หลังใช้

ตลอดระยะเวลา 6 เดือน
มีอาการแพ้สกินแคร์บำรุงผิว

bottom of page