top of page
HEALTHY BEYOND BEAUTY.jpg

Healthy Beyond Beauty

แรงบันดาลใจ

 

ภาพคนล้มป่วยเป็นจำนวนมาก ในปีพุทธศักราช 2563 ด้วยโรคระบาดจากเชื้อไวรัส Covid-19 ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในสังคมไทยและรวมไปถึงประเทศต่างๆ ทั่วโลกเช่นเดียวกัน และในปีเดียวกันนั้นเอง สมุนไพรไทยชนิดหนึ่ง

ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในทางการแพทย์ถึงประสิทธิภาพในการยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส  Covid-19

คือ 'สมุนไพรฟ้าทะลายโจร'

ข้าพเจ้าเป็นประธานบริษัท ผู้ก่อตั้งบริษัท เทพประทานสมุนไพร จำกัด ได้รับแรงบันดาลใจ

"จากความปราถนาที่จะวิจัยและพัฒนายารักษาโรคจากสมุนไพร เพื่อรักษาให้กับผู้ป่วยโดยไม่มีค่าตอบแทน

พร้อมกับการสร้างศูนย์ฟอกไตเทียมสำหรับผู้ยากไร้โดยไม่มีค่าตอบแทน"

ซึ่งความปรารถนาดังกล่าวจะบรรลุเป้าหมายได้ ต้องอาศัยเม็ดเงินจำนวนมาก

ข้าพเจ้าเข้าสู่ทางธรรมมายาวนาน มีผลงานเขียนตีพิมพ์เป็นหนังสือกว่า 20 ปก หนังสือธรรมทานอีกกว่า 4 แสน เล่ม

ใช้นามปากกาว่า 'ศรีศากยอโศก' ข้าพเจ้าสร้างพระประธานมาแล้วเป็นจำนวนมาก สร้างทานบริจาคมาแล้วจำนวนมากและความปรารถนาสุดท้าย คือ 'โครงการสร้างศูนย์ฟอกไตเทียมและยารักษาโรคจากสมุนไพรเพื่อผู้ยากไร้โดยไม่มีค่าตอบแทน'

จึงตกลงใจที่จะดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางบำรุงผิว โดยมีสมุนไพรเป็นวัตถุดิบในกระบวนการผลิต เพราะมองเห็นโอกาสในธุรกิจนี้ ตามแนวโน้มของตลาดโลกที่ผู้บริโภคให้ความสนใจต่อเครื่องสำอางบำรุงผิวที่ทำมาจากสารจากธรรมชาติ

หรือสารออร์แกนิค

แต่ทว่า.. การค้นหาสมุนไพรที่มีคุณค่าต่อสุขภาพของผิวหนังอย่างมีประสิทธิภาพจริงแท้นั้น เป็นเรื่องยากมาก

เนื่องจากมีสมุนไพรเป็นจำนวนมาก แต่ทว่างานวิจัยโดยส่วนใหญ่เป็นเพียงงานวิจัยในระดับของการศึกษาเพียงเท่านั้น

ยกเว้น สมุนไพรบัวบกที่มีการใช้มา กว่า 20 ปี โดยแบรนด์จากต่างประเทศ และถึงแม้จะมีการนำสมุนไพรมาใช้ในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวพร้อมด้วยนาโนเทคโนโลยีอันล้ำสมัย แต่ก็ใช้สมุนไพรเพียงชนิดเดียว ไม่สามารถตอบโจทย์แก้ปัญหา 'ความแก่ชราภาพของผิวหนัง' ได้

ข้าพเจ้าพบปัญหาใหญ่.. ไปไม่ถูก คิดไม่ออก! ในขณะที่พึ่งอ่านงานวิจัยแบบเบลอๆ อยู่นั่นเอง ข้าพเจ้าเห็นปู่ชีวก โกมารภัจจ์

ซึ่งเป็นแพทย์ประจำพระองค์ของพระศาสดาเจ้า ผ่านทางมโนวิญญาณ ท่านได้บอกสมุนไพรที่จะใช้เป็นตำรับเซรั่มบำรุงผิว

3 ชนิด ได้แก่ สมุนไพรมะขามป้อม สมุนไพรแก่นมะหาด และสมุนไพรว่านหางจระเข้

(แต่เนื่องจากเหตุผลในกระบวนการวิจัยบางอย่างจึงต้องเปลี่ยนจากว่านหางจระเข้ มาใช้สมุนไพรบัวบกแทน)

นอกจากท่านจะบอกชื่อของสมุนไพรที่จะนำสารสกัดมาใช้เป็นสารออกฤทธิ์สำคัญในเซรั่มบำรุงผิวหน้าแล้ว

ท่านยังบอกอัตราส่วนที่จะใช้ ซึ่งนักวิจัยพากันประหลาดใจเป็นอย่างมาก

เพราะฉะนั้น 'Tri-HERBOSOME Concentrate Serum' จึงกำเนิดขึ้นจากความเมตตาของปู่ชีวก โกมารภัจจ์ ที่มอบชื่อของสมุนไพรพร้อมด้วยอัตราส่วนในกระบวนการของนาโนเทคโนโลยีอันล้ำสมัย และเป็นที่มาของชื่อบริษัทว่า

'บริษัท  เทพประทานสมุนไพร จำกัด' นั่นเอง

สำหรับชื่อ 'NALANYA HERBS' นั้น มาจากคำว่า 'NALANDA' (นาลันทา) ซึี่งเป็นตำบลหนึ่งในสมัยพุทธกาล

แปลว่า 'ดอกบัว' เพราะตำบลนี้จะมีสระบัวเป็นจำนวนมาก และเป็นที่ตั้งของ

'มหาวิทยาลัยนาลันทา มหาวิทยาลัยแห่งแรกในทางพระพุทธศาสนา'

นี่คือที่มาของแบรนด์ NALANYA HERBS

ปรัชญาธุรกิจ

บริษัท เทพประทานสมุนไพร จำกัด ความเอาใจใส่สุขภาพที่ดี ทั้งภายในและภายนอก ที่มอบให้กับผู้บริโภคและสังคม

ด้วยผลิตภัณฑ์จากทรัพย์ในดิน คือ สมุนไพรไทยอันทรงคุณค่า ผ่านกระบวนการวิจัยพัฒนา ด้วยเทคโนโลยีอันล้ำสมัย

เติมความเปล่งประกายสดใสของสุขภาพ จากภายในสู่ภายนอก ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคม

ไม่ขึ้นกับกาลเวลา

บริษัท เทพประทานสมุนไพร จำกัด
ก่อตั้งอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 14 มีนาคม พุทธศักราช 2565
โดยมีวิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) และวัตถุประสงค์ (Objective) ในการก่อตั้ง ดังต่อไปนี้

วิสัยทัศน์เชิงธุรกิจ

สาระสำคัญของวิสัยทัศน์ของบริษัท เทพประทานสมุนไพร จำกัด คือ

1.) การทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีสารสกัดบริสุทธิ์ของสมุนไพร 3 ชนิด อยู่ภายในอนุภาคเดียวกัน

คือ ‘อนุภาค Tri-HERBOSOME’ โดยผ่านกระบวนการนาโนเทคโนโลยีอันล้ำสมัยระดับสากลและประกอบด้วยสารจากธรรมชาติจำนวนมาก

รวมกันแล้วมากกว่า 95% เรียกว่า 'Natural Skincare'    ที่แท้จริง

สารสกัดจากสมุนไพรที่นำมาใช้ในกระบวนการผลิต ‘Natural Skincare’ และคือ Skincare ที่มีสารสกัดจากสมุนไพรเป็นส่วนผสม ได้แก่

1. สารสกัดบริสุทธิ์จากสมุนไพรมะขามป้อมที่มีคุณภาพและการยอมรับตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป

2. สารสกัดบริสุทธิ์จากสมุนไพรแก่นมะหาดที่มีคุณภาพและการยอมรับตามมาตรฐานของสหภาพยุโรป

3. สารสกัดบริสุทธิ์จากสมุนไพรบัวบกที่มีคุณภาพและการยอมรับตามาตรฐานของสสหภาพยุโรปซึ่งสารสกัดบริสุทธิ์จากสมุนไพรทั้งหมดนี้

ล้วนนำเข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้น ซึ่งในอนาคต เราอาจมีศักยภาพในการสกัดสารออกฤทธิ์สำคัญจากสมุนไพรด้วยตนเอง

บริษัท เทพประทานสมุนไพร จำกัด จึงกำหนดตำแหน่งของผลิตภัณฑ์เทียบเท่า Global Brand ตามาตรฐานงานวิจัยและการทดสอบในอาสาสมัคร

NALANYA HERBS คือ แบรนด์ของคนไทย ภายใต้การดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจของบริษัท เทพประทานสมุนไพร จำกัด

มีมาตรฐานการวิจัยและทดสอบตามาตรฐาน Global Brand

‘คำนิยามของผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวของแบรนด์ NALANYA HERBS'  คือ ให้คุณค่าต่อสุขภาพของผิวหนังที่มีมากกว่าแค่ความสวยงาม

(Healthy Beyond Beauty)’

เมื่อบริษัทได้วางตำแหน่งของผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเทียบเท่า Global Brand แล้ว การนำเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต จึงเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง

ในกระบวนการผลิต โดยการร่วมมือกับสถาบันที่มีเทคโนโลยีอันล้ำสมัยและได้รับการยอมรับในระดับสากลเพื่อให้เป็นไปตาม 'วิสัยทัศน์' ของบริษัท NALANYA HERBS จึงร่วมมือกับ ทีมงานวิจัยจากสถาบันที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ในการค้นคว้าและพัฒนา จนกระทั่งบรรลุผลสำเร็จ คือ “การค้นพบอนุภาค Tri-HERBOSOME จากสารสกัดบริสุทธิ์ของสมุนไพร 3 ชนิด” นับเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นในตลาด Natural Skincare สามารถออกฤทธิ์ 5 ประการ

1. Antioxidant

2. Anti-aging

3. Anti-wrinkle

4. Brightening

5. Moisturizing

NALANYA HERBS จึงผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิวที่เป็น 'อัญมณีแห่งนวัตกรรมเครื่องสำอางบำรุงผิวจากสมุนไพร’

การดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมโดยไม่มีค่าตอบแทน

1. โครงการสร้างศูนย์ฟอกไตเทียมเพื่อผู้ยากไร้โดยไม่มีค่าตอบแทน

2. โครงการวิจัยและพัฒนายารักษาโรคจากสมุนไพร เพื่อรักษาผู้ป่วยโดยไม่มมีค่าตอบแทน

ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ จะได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เทพประทานสมุนไพร จำกัด โดย 15% จากผลกำไร จะถูกนำมาใช้เพื่อให้ทั้ง 2 โครงการบรรลุเป้าหมาย

วัตถุประสงค์
ปีพุทธศักราช 2566 - 2571

บริษัท เทพประทานสมุนไพร จำกัด มีวัตถุประสงค์ คือ การก่อตั้งขึ้นมาเพื่อสุขภาพผิวที่ดีมากกว่าแค่ความสวยงามของผู้บริโภคของสังคม พร้อมกับการยกระดับของสมุนไพรสู่ระดับสากล ผ่านแบรนด์ NALANYA HERBS เป็นเครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีสมุนไพรเป็นวัตถุดิบในกระบวนการวิจัยที่เที่ยบเท่า Global Brand

- NALANYA HERBS เป็นแบรนด์ที่มีนวัตกรรมอันโดดเด่นในตลาดเครื่องสำอางบำรุงผิว เป็น 'อัญมณีแห่งนวัตกรรมเครื่องสำอางบำรุงผิวจากสมุนไพร'

โดยเริ่มออกวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชนิดเซรั่มเข้มข้น วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2566 คือ   'Tri-HERBOSOME Concentrate Serum' เป็น Natural Skincare

ที่มอบคุณค่าที่ดีให้กับสุขภาพของผิวหนังถึง 5 ประการ ได้แก่

1.Antioxidant

2.Anti-aging 

3.Anti-wrinkle

4.Brightening

5.Moisturizing

- คนไทยจะได้ใช้ Natural Skincare ที่แท้จริง ซึ่งมีคุณภาพมาตรฐานเทียบเท่า Global Brand ในราคาที่สูงกว่า 2-3 เท่า

- คนไทยจะภาคภูมิใจใน Product ของคนไทย ที่มีมาตรฐานและคุณภาพเทียบเท่า Global Brand ทั้งหลาย

- สำหรับ Natural Skincare ที่แท้จริงนั้น สามารถใช้ฟื้นฟูผิวหน้าได้ตลอดชีวิต เพราะอุดมไปด้วยสารจากธรรมชาติมากกว่า 95%

 วิถึชีวิตพฤติกรรมการใช้เครื่องสำอางบำรุงผิวของคนไทยจะเปลี่ยนไป เปลี่ยนจากเครื่องสำอางบำรุงผิวที่ทำมาจากสารสังเคราะห์

มาใช้เครื่องสำอางบำรุงผิวที่ทำมาจากสารธรรมชาติและสมุนไพรผ่านเทคโนโลยีอันล้ำสมัย

- ในไตรมาสแรกของปี 2567  NALANYA HERBS จะออกวางจำหน่าย 'Tri-HERBOSOME Sunscreen' ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นแตกต่างจากครีมกันแดดทุกแบรนด์

โดยมี 'อนุภาค Tri-HERBOSOME' เป็นส่วนสำคัญในการปกป้องจาก Oxidant (สารอนุมูลอิสระ) ที่เกิดขึ้นตามผิวหนังจากรังสี UVA UVB และมลภาวะที่เป็นพิษ

สามารถฟื้นฟูสุขภาพผิวหนังได้ เป็น Chemical Sunscreen ที่สามารถทาได้ทั้งผิวหน้า รอบดวงตา และลำคอ โดยไม่มีอาการแสบตา ใบหน้าไม่ขาววอก

- นอกจากผลิตภัณฑ์ 'Tri-HERBOSOME Sunscreen' แล้ว NALANYA HERBS มีความภาคภูมิใจที่จะนำเสนอ 'Tri-HERBOSOME Miracle Cream'

ซึ่งเป็น Natural Skincare ของแท้ มีงานวิจัยและการทดสอบตามาตรฐาน Global Brand สามารถทาได้ทั้งผิวหน้า รอบดวงตา และลำคอ

เช่นเดียวกันกับเซรั่มและครีมกันแดดของ NALANYA HERBS โดย Miracle Cream สามารถฟื้นฟูสุขภาพของผิวหน้า ด้วยฤทธิ์  5 ประการ

1.Antioxidant

2.Anti-aging

3.Anti-wrinkle

4.Brightening

5.Moisturizing

- การบำรุงสุขภาพผิวที่ถูกต้อง ควรใช้ 'Tri-HERBOSOME Concentrate Serum' คู่กับ 'Tri-HERBOSOME Miracle Cream' ในตอนกลางคืนก่อนนอน เพื่อฟื้นฟูสุขภาพผิวหน้า รอบดวงตา และลำคอ ควรใช้ 'Tri-HERBOSOME Concentrate Serum' คู่กับ 'Tri-HERBOSOME Sunscreen' ตอนกลางวัน

เพื่อปกป้องอันตรายจากรังสี UVA UVB และมลภาวะอันเป็นพิษ

- นอกจาก Skincare ทั้ง 3 ชนิดแล้ว NALANYA HERBS ยังได้ทำการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางบำรุงผิวที่มีคุณค่าต่อสุขภาพผิวหนังอย่างต่อเนื่อง

โดยมี Product  Strategy คือ กลยุทธ์ของผลิตภัณฑ์ คือ

1.ต้องเป็น Innovation เสมอ

2.ต้องมีมาตรฐานเทียบเท่า Global Brand

3.ต้องมีความโดดเด่นแตกต่างจาก Global Brand อื่นๆ

4.ต้องทำมาจากสมุนไพรและสารจากธรรมชาติเป็นสารออกฤทธิ์สำคัญเสมอ

5.ต้องเป็น Natural Skincare เสมอ ตามเหตุปัจจัยหรือต้องมีสารจากธรรมชาติและสมุนไพรเป็นส่วนประกอบหลักเสมอ

NALANYA HERBS คือ แบรนด์ของคนไทย เป็น 'อัญมณีแห่งนวัตกรรมเครื่องสำอางบำรุงผิวจากสมุนไพร'

'NALANYA HERBS คือ แบรนด์ที่มีมาตรฐานเทียบเท่า Global Brand'

'แบรนด์ของคนไทย ที่คนไทยภาคภูมิใจ' 

แผนการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

 

บริษัทได้ทำการศึกษาและค้นคว้าสมุนไพรไทยที่มีคุณค่า สำหรับการผลิตเครื่องสำอางบำรุงผิว โดยความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีศักยภาพทางด้านเทคโนโลยีอันล้ำสมัย เช่น ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยอาศัยนาโนเทคโนโลยีในกระบวนการผลิต

รวมทั้งการทดสอบในห้องปฏิบัติการและในอาสาสมัคร

 

นอกจากนี้บริษัทยังได้คัดเลือกโรงงานผลิต โรงงานบรรจุภัณฑ์ ที่ได้มาตรฐาน ASEAN   Cosmetic GMP

เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และ มีศักยภาพในการดูแลสุขภาพของผิวหนังอย่างแท้จริง

ผลงานวิจัย ที่เราได้ดำเนินการแล้ว
ประกอบด้วย

1. งานวิจัย การกักเก็บสารออกฤทธิ์สำคัญ จาก สมุนไพรไทย 3 ชนิด ให้อยู่ในรูปของ อนุภาคลิโพนิโอโซม โดยจดเครื่องหมายการค้าและจดสิทธิบัตร ภายใต้ชื่อ Tri-HERBOSOME

 

2. การพัฒนาตำรับ Tri-HERBOSOME Concentrate Serum ผลิตภัณฑ์เซรั่มบำรุงผิวหน้าชนิดเข้มข้น ที่สามารถรองรับ อนุภาค Tri-HERBOSOME ให้คงสภาพ และนำส่งเข้าสู่ชั้นผิวหนัง ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

3. การพัฒนาตำรับ Tri-HERBOSOME Sunscreen ผลิตภัณฑ์ปกป้องผิว จากแสงแดด ให้สามารถ ส่งเสริมการทำงานของผลิตภัณฑ์บำรุงผิว โดยการปกป้องและบำรุงผิวในเวลาเดียวกัน

นอกจากนี้ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดของ Nalanya Herbs ได้ผ่านการทดสอบทั้งในระดับห้องปฏิบัติการ และระดับคลินิกจากผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านผิวหนัง จึงทำให้สามารถมั่นใจได้ว่า ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความปลอดภัยสูงต่อผู้บริโภค

bottom of page